ความคืบหน้าโครงการขยายถนน 4 ช่องทางจราจร สายแยกเกาะรงค์ - ลาซาล

ประกาศ ณ วันที่ : 15/09/2022ความคืบหน้าโครงการขยายถนน 4 ช่องทางจราจร สายแยกเกาะรงค์ - ลาซาล

ขณะนี้กำลังดำเนินการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดอัด บริเวณถนนฝั่งขาออกเมืองจันทบุรี

 

141