แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี
วันที่เริ่มเผยแพร่ ชื่อ
29/03/2023 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29/03/2023 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
07/12/2022 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
20/10/2022 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
31/08/2022 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
06/05/2022 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
08/03/2022 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
20/12/2021 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
29/11/2021 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11/10/2021 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
02/09/2021 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
16/06/2021 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
11/11/2020 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
28/10/2020 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564