ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่ประกาศ ชื่อ
20/04/2023 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
20/04/2023 ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ (ครึ่งปีงบประมาณหลัง 2565 - ครึ่งปีงบประมาณแรก 2566)
20/04/2023 สถิติการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (6 เดือนแรก 2566)
20/04/2023 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีแรก 2566)
28/12/2022 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565
09/11/2022 สถิติการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (6 เดือนหลัง 2565)
09/11/2022 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง 2565)
09/11/2022 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง)
20/05/2022 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564
07/04/2022 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
07/04/2022 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
07/04/2022 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565
07/04/2022 ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565