การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานเพนียด

ประกาศ ณ วันที่ : 19/05/2022


โครงการขยายสะพานเพนียด หมู่ที่ 4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี