สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่ประกาศ ชื่อ
04/04/2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
03/03/2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
07/02/2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
23/01/2023 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28/12/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
18/11/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
17/10/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
23/09/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
23/08/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
22/07/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
17/06/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
12/05/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
04/04/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
01/03/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
03/02/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
28/01/2022 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
03/12/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
24/11/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
05/10/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
03/09/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
30/08/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
06/07/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
01/06/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
11/05/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
09/04/2021 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564