การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง

จำนวนผู้เข้าชม : 25 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 23 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 - 12 มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566"

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000