กิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (25 ก.ค. 66) เวลา 06.30 - 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่วัดดอนตาล ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

จัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (25 ก.ค. 66) ณ บริเวณโถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงานและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันนี้ (26 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทองทั่ว ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ (12 มิ.ย. 66) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เข้าร่วม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีนายกิตติพงศ์ กิตติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น วันสงกรานต์ ประจำปี 2566

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ งานประเพณีสงกรานต์วัดทองทั่ว

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ งานประเพณีสงกรานต์วัดทองทั่ว

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์ เพื่อความสะอาด สะดวกต่อผู้สัญจรไปมา

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000