ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A