การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
2 ม.ค. 2567 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ม.ค. 2567 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
17 ก.พ. 2566 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2566
17 ก.พ. 2566 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2566
17 ก.พ. 2566 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน 2566
10 มี.ค. 2565 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
10 มี.ค. 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริต
10 มี.ค. 2565 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000