ข้อมูล E-Service

ขอบริการ e-Service

ลำดับ ประเภทเรื่องขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 18 ก.พ. 2567
รออนุมัติ
2 ขอบริการซ่อมไฟฟ้า ไฟทางเสีย 2 ก.พ. 2567 7 ก.พ. 2567
อนุมัติสำเร็จ
3 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทดสอบที่ดิน 24 ม.ค. 2567 26 ม.ค. 2567
อนุมัติสำเร็จ
4 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
5 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
6 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
7 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
8 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
9 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
10 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 7 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
11 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
12 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
13 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
14 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
15 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
16 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 6 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
17 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 4 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
18 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 4 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
19 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 4 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ
20 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 4 ธ.ค. 2566
รออนุมัติ

รายการทั้งหมด 29 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000