ข้อมูล E-Service

สามารถ ดูวิธีการใช้งานบริการ E-Service คู่มือการให้บริการ E – Service 

ขอบริการ e-Service

ลำดับ ประเภทเรื่องขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สถานะ
1 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชาชน น้ำขังไม่ระบายลงท่อ, ระบายลงช้ามาก 2 มิ.ย. 2567
รออนุมัติ
2 งานบริกาารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 1 15 พ.ค. 2567
รออนุมัติ
3 ขอบริการซ่อมไฟฟ้า ไฟทางเสีย 2 ก.พ. 2567 7 ก.พ. 2567
อนุมัติสำเร็จ
4 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชาชน ขอความอนุเคราะห์ย้ายถังขยะ จาก 4 ถัง ให้เหลือ 1 ถัง 18 ต.ค. 2566 20 ต.ค. 2566
อนุมัติสำเร็จ
5 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องการถังดับเพลิง 22 ส.ค. 2566 5 ก.ย. 2566
อนุมัติสำเร็จ
6 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านพลอยสยาม อ.เมิอง จ.จันทบุรี 8 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2566
อนุมัติสำเร็จ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A