ประกาศอำเภอเมืองจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 11 ก.ย. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000