ประชาสัมพันธ์ "บัญชีบริการดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 13 พ.ย. 2566

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอประชาสัมพันธ์ "บัญชีบริการดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการดิจิทัลไทย รวมไปถึงสินค้าและบริการดิจิทัลที่ขอรับการขึ้นทะเบียน ประเภท Software, Smart Devices และ Hardware amd Firmware ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กำหนด เช่น CMMI, ISO สำหรับ Software และ dSURE สำหรับ Smart Devices ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยการใช้งาน และความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการระบุราคาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากบริการภาครัฐที่ได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดสินค้าและบริการดิจิทัล ได้ที่ โปรดคลิ๊ก

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000