ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง)

ประกาศ ณ วันที่ : 9 พ.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000