ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 7 เม.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000