ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 27 ก.ย. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000