เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 1,099 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 2 พ.ค. 2565

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์ เพื่อความสะอาด สะดวกต่อผู้สัญจรไปมา