สมัครสมาชิก

กรุณากรอกรหัสผ่านของบัญชีใหม่ทั้งสองช่อง

One file only / 3 MB limit / Allowed types: png gif jpg jpeg.

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000