ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000