แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
11 มิ.ย. 2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
11 มิ.ย. 2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
18 ธ.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
18 ธ.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
25 ก.ย. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566
25 ก.ย. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566
10 ส.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
9 ส.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
6 ก.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
9 มิ.ย. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
11 เม.ย. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
24 ก.พ. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
7 ธ.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
3 พ.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
28 ต.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ฉบับที่ 4
28 ต.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
7 ต.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ฉบับที่ 3
9 ก.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ฉบับที่ 2
31 ส.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
31 ส.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12

รายการทั้งหมด 50 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A