ข้อมูลคู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
18 เม.ย. 2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ (Walk in) และจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E - service ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
20 เม.ย. 2566 ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ (ครึ่งปีงบประมาณหลัง 2565 - ครึ่งปีงบประมาณแรก 2566)
20 เม.ย. 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)
20 เม.ย. 2566 สถิติการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (6 เดือนแรก 2566)
20 เม.ย. 2566 ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ (ครึ่งปีงบประมาณหลัง 2565 - ครึ่งปีงบประมาณแรก 2566)
28 ธ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565
9 พ.ย. 2565 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง)
9 พ.ย. 2565 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง 2565)
9 พ.ย. 2565 สถิติการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (6 เดือนหลัง 2565)
20 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564
7 เม.ย. 2565 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เม.ย. 2565 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เม.ย. 2565 ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
7 เม.ย. 2565 ข้อมูลสถิติในการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A