แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
28 ส.ค. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
24 ก.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
9 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
29 มี.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
29 มี.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 ธ.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
20 ต.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
31 ส.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
6 พ.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
8 มี.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
20 ธ.ค. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
29 พ.ย. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ต.ค. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
2 ก.ย. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
16 มิ.ย. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
11 พ.ย. 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
28 ต.ค. 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000