เบอร์โทรศัทพ์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลพลับพลานารายณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 

      โทรศัพท์.0-3941-8498
      โทรสาร.0-3941-8498 ต่อ 8

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      โทรศัพท์.0-3946-0939          

งานทะเบียนราษฎร 

      โทรศัพท์.0-3932-1098
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A