ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากต้องการใช้งาน "แจ้งเรื่องร้องเรียน" กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งาน

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A