กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม : 867 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 3 พ.ย. 2566
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

วันนี้ (3 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1 ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการสร้างสุขภาวะในกลุมผู้สูงอายุตามหลัก 3อ, 2ส โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยผ้าขาวม้า ยางยืด และการทำกายบริหารแบบง่ายสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายแบบรวมกลุ่ม ครั้งที่ 1

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A