พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566 “ลูกตาลเกมส์”

จำนวนผู้เข้าชม : 462 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 17 พ.ย. 2566
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (17 พ.ย. 66) นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวเขมิสรา สีหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสนใจในการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคี โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีการศึกษา 2566

 

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A