โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 353 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 28 พ.ย. 2566
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่จัดขึ้นในชุมชนที่ 1 ชุมชนที่ 3 ชุมชนที่ 5 ชุมชนที่ 8 และชุมชนที่ 9 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ประชาชนชาวไทยจะทำกระทง เพื่อนำมาขอขมาแม่น้ำ ลำคลอง ที่เราได้ใช้ประโยชน์ อุปโภคและบริโภค และยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองด้วย ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้สืบไป เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ชุมชนทั้ง 5 ชุมชน

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000