กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 178 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 มิ.ย. 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานนำผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเชิญธงตราสัญลักษณ์ มาตั้งขบวนแถว โดยมีกลุ่มประชาชนที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เคลื่อนขบวนธงออกจากอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับนายอำเภอตามเส้นทางที่ขบวนธงเคลื่อนผ่าน คือ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย สร้างสุขอนามัยที่ดี

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A