การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 516 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
นายกิตติพงศ์ กิตติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรีกล่าวเปิดงาน
เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกัน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000