โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 448 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 22 มิ.ย. 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ (12 มิ.ย. 66) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เข้าร่วม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ และร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัส RSV โดยได้รับเกียรติจาก นางอรัชญา เข็มแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A