ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

จำนวนผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 25 ก.ค. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000