ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง

จำนวนผู้เข้าชม : 114 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 ก.ค. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000