โครงการสูบน้ำช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม : 142 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 9 ส.ค. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000