โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 15 (เข้าวัดพลับพลา)

จำนวนผู้เข้าชม : 560 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 20 เม.ย. 2563
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A