ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 25 ก.พ. 2564
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000