ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนคณะกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม : 446 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 8 ก.ย. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนคณะกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000