ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ : 18 ม.ค. 2567 09:31 - 24 ม.ค. 2567 09:31
จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 18 ม.ค. 2567

เอกสารแนบ :

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000