ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 320 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 10 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A