ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

จำนวนผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 29 มิ.ย. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A