ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวนผู้เข้าชม : 85 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 10 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000