ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 9 มี.ค. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A