การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 17 ม.ค. 2566

การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่

และในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะยังไม่เก็บค่าทำเงินเดือนใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้ใดไปแอบอ้างเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าไปหลงเชื่อและให้ดำเนินคดีได้ตามกฏหมายหรือแจ้งฝ่ายปกครองทราบ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000