ความคิดเห็น

เรื่อง : การทิ้งขยะ
อยากให้ทางเทศบาล ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการแยกขยะ และ จุดทิ้งขยะให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงข้อมูลเมื่อ : 24 ส.ค. 2566 โดย นางอารยา เอกสุข

หากต้องการใช้งาน "แสดงความคิดเห็น" กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งาน

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000