ขอบริการ e-Service

ชื่อเรื่อง
: ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านนาแก อ.เมิอง จ.จันทบุรี
ประเภทเรื่องขอบริการ
: สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการขอบริการ
: ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านนาแก อ.เมิอง จ.จันทบุรี
วันที่บันทึก
: 8 ส.ค. 2566
วันที่ดำเนินการ
:
สถานะ
: รออนุมัติ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000