ขอบริการ e-Service

ชื่อเรื่อง
: ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านพลอยสยาม อ.เมิอง จ.จันทบุรี
ประเภทเรื่องขอบริการ
: สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการขอบริการ
: ต้องการถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านพลอยสยาม อ.เมิอง จ.จันทบุรี
เอกสารแนบ
:
วันที่บันทึก
: 8 ส.ค. 2566
วันที่ดำเนินการ
: 16 ส.ค. 2566
สถานะ
: อนุมัติสำเร็จ
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A