ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

จำนวนผู้เข้าชม : 380 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 8 พ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A