ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

จำนวนผู้เข้าชม : 332 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 13 พ.ย. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A