ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 72 พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 ธ.ค. 2566

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 72 พ.ศ.2566 เรื่อง การแจ้งปริมาณน้ำตาลทราย

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000