ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 351 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 ม.ค. 2567

อำเภอเมืองจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000