ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 209 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 มี.ค. 2567
อายุ 2 ขวบ 6 เดือน ถึง 3 ขวบ 11 เดือน
(เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2567
.
ขอติดต่อรายละเอียด รับใบสมัครได้ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดทองทั่ว วัดเนินสูง และวัดดอนตาล
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A