ประกาศ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม : 82 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 12 ก.พ. 2567

ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และงดจุดไฟเผาบริเวณใกล้เคียงรวมถึงในเขตพื้นที่อนุรักษ์

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A