ประชาสัมพันธ์ ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือประกาศ การชวนทำงานต่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม : 150 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 21 ก.พ. 2567
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A